El Departament d’Animació Cristiana és responsable de promoure i coordinar l’acció Pastoral evangelitzadora que es porta a terme a la nostra escola, oferint als alumnes ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat. Els encoratgem a assumir una jerarquia oberta de valors que donin sentit a la seva vida, valors que van donar coherència a Sant Domènec de Guzmán i que caracteritzen l’estil dominicà. Aquests valors són: 


     La VERITAT - La INTERIORITAT - La FRATERNITAT - La SOLIDARITAT 

Objectius:

  1. Potenciar i dinamitzar l’acció pastoral cristiana de la comunitat educativa del col·legi.
  2. Impulsar la programació i realització d’iniciatives i activitats tendents a l’animació pastoral de l’escola, en el marc del seu projecte educatiu.
  3. Estendre l’acció pastoral de l’escola entre les famílies i els altres membres de la Comunitat Educativa.
  4. Promoure celebracions litúrgiques en què puguin participar els educadors, els alumnes, les seves famílies i altres membres de la Comunitat Educativa
  5. Fomentar la participació de l’escola en diferents campanyes solidàries.

.