Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament

El col·legi Sant Domènec de Guzman té com a titularitat la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament (FEDE). A la Fundació pertanyen set col·legis:

 • A Catalunya: Col·legi Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona, Col·legi Santa Caterina de Vic, Col·legi Verge del Roser de Vallirana i Col·legi Sant Domènec de Guzman de Tarragona.
 • A la resta de l'estat: Colegio Santo Domingo de Guzmán de Aranda de Duero, Colegio Santo Tomás de Pamplona i Colegio Santa Rosa de Lima de Villarrubia de los Ojos.

   
  La Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament és una fundació pròpia, creada per la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Ensenyament amb la finalitat de donar continuïtat a la seva missió educativa. Va ser constituïda el 3 de setembre de 2004, i té la seva seu a Barcelona, al carrer Mallorca, 349. La seva finalitat és la de promoure la formació integral de la persona d’acord amb els valors evangèlics, a través de l’estil educatiu dominicà que s’explicita en el Caràcter Propi de les Dominiques de l’Ensenyament.

El seu logo és i significa:

La persona, com a centre del nostre projecte...

... mira cap a l’horitzó, cap al futur, i intueix una llum: l’estrella;

i està identificada amb el carisma dominicà: l’escut.

L’òrgan propi de govern és el Patronat; i depenent d’ell, l’Equip de Gestió. El Patronat és qui ostenta el govern, administració i representació de la Fundació; vetlla pel compliment de les finalitats i objectius fundacionals, mitjançant l’impuls, direcció i supervisió dels centres.

El Patronat està format per:

 • Presidenta: Gna. Arantxa Sanz Erice (Priora General de la Congregació).
 • Vicepresidenta: Sra. María Sierra Zamora Ruiz (Directora titular del Colegio Santa Rosa - Villarubia).
 • Tresorera: Gna. María Jesús Equiza (Ecònoma de la Congregació).
 • Secretària: Ana Fernández (directora titular del Col·legi Verge del Roser - Vallirana).
 • Vocals:
  • Gna. Luz Ortigosa.
  • Sra. Olga Sanz (directora titular del Col·legi Santo Tomás - Pamplona).
  • Sr. Aurelio García (director titular del Colegio Santo Domingo de Guzmán – Aranda de Duero).
  • Gna. Vinyet Estalella (directora titular del Col·legi Santa Caterina – Vic).
  • Sr. Marcel Pallejà (director titular del Col·legi Sant Domènec de Guzman – Tarragona).
  • Gna. Maite Millat (directora titular del Col·legi Dominiques de l'Ensenyament - Barcelona).

L’Equip de Gestió té com a funció la coordinació de la gestió educativa i de l’administració dels centres. 

El curs 2014-2015 la FEDE celebrà el desè aniversari del seu naixement.